Norsk Tannhelseforsikring har nylig inngått samarbeid med Resurs Bank for og kunne tilby personer med større eksisterende behandlingsbehov markedets beste betingelser på tannlegekonto. Dette gir forbruker muligheten til å skaffe seg” nullstatus” før man tegner tannhelseforsikring og i fremtiden er forsikret mot denne type utgifter.

Resurs Banks løsning kalles Tannlegekonto og går ut på at kunden søker og oppretter en konto hvor tannlegen trekker penger fra denne kontoen. Enkelt for kunden, og enkelt og sikkert for deg som tannlege.

Hvordan Tannlegekonto fungerer steg for steg:

  • Kunden oppretter Tannlegekonto raskt og enkelt på nett eller hos tannlegen.
  • Du som tannlege vet da at kunden kan betale for seg.
  • Etter behandling trekker tannlegen penger fra kundens Tannlegekonto.
  • Oppgjøret er på tannlegens konto 1-3 dager etterpå.

Alle som ønsker å tegne tannhelseforsikring, men som ikke tilfredsstiller kravet om nullstatus, kan nå søke om Tannlegekonto fra Resurs Bank for å dekke denne utgiften. Kontoen kan også benyttes til å betale prisen på forsikringen.