Trenger du hjelp? Ring oss på 22 83 54 00! Man-fre 09-15.
Om Norsk Tannhelseforsikring2017-09-26T13:39:56+00:00

Om Norsk Tannhelseforsikring

Tannforsikringen tegnes gjennom Norsk Tannhelseforsikring, som igjen er underlagt det norske Finanstilsynets regelverk.

Vår forsikringsgiver er Astrenska Insurance Services Limited, en del av Collinson Group. De har over 2 000 ansatte, som betjener over 20 millioner personkunder fra 170 land. Astrenska har spesialisert seg innenfor forsikring av helse-, reise- og lojalitetsprogrammer. Innenfor helse inngår blant annet tannforsikring.

  • Vi tilbyr en forsikring som betaler plutselige og uforutsette tannlegeutgifter.
  • Vi tilbyr en forsikring som alle kan ta seg råd tid, uavhengig av inntekt og stilling.
  • Vi tilbyr en forsikring som er tilpasset ansattes syke- og helseforsikringsordninger.
  • Vi tilbyr en forsikring som enkelt kan inngå i fordelsprogrammer i forbund og foreninger.
  • Vi tilbyr en forsikring som har stor nytteverdi, og som vi vet vil brukes.
  • Vi tilbyr en forsikring som sikrer at du går til årlig tannkontroll og dermed redusere risikoen for alvorlige sykdommer.
  • Vi tilbyr en forsikring som er tilgjengelig for både gammel og ung.
  • Vi tilbyr en forsikring som bidrar til å skape sosial utjevning.
  • Vi tilbyr en forsikring hvor hele familien kan inkluderes.
  • Vi tilbyr en forsikring som gjør at du slipper å reise utenlands for behandling.