Om Norsk Tannhelseforsikring

Tannforsikringen tegnes gjennom Norsk Tannhelseforsikring, et produkt fra Nordic Benefits AS, som igjen er underlagt det norske Finanstilsynets regelverk.

Nordic Benefits er utnevnt til distribusjonspartner for Collinson, en global leder innen kundefordeler og lojalitetsprogrammer, med hovedkontor i London. Partnerskapet vil gjøre det mulig for oss å utvide tilbudet til å omfatte ytterligere attraktive kundefordelsprodukter fra Collinson i Norden.

Global leder innen lojalitets- og fordelsprogrammer. Collinson hjelper andre virksomheter med å skaffe, beholde og tjene penger på kunder på tvers av fire spesialiteter innen lojalitet, reiseopplevelser, forsikring og assistanse.

Innovasjon har alltid vært kjernen til Collinson. Som en privat og familiedrevet virksomhet er de i stand til å gjøre langsiktige investeringer i produktutvikling for å støtte våre kunders ambisjoner. Collinsons erfarne styre- og topplederteam støttes av mer enn 2000 lidenskapelige mennesker på 18 steder over hele verden.

Vi tilbyr:

  • En forsikring som betaler plutselige og uforutsette tannlegeutgifter.

  • En forsikring som alle kan ta seg råd tid, uavhengig av inntekt og stilling.

  • En forsikring som er tilpasset ansattes syke- og helseforsikringsordninger.

  • En forsikring som enkelt kan inngå i fordelsprogrammer i forbund og foreninger.

  • En forsikring som har stor nytteverdi, og som vi vet vil brukes.

  • En forsikring som sikrer at du går til årlig tannkontroll og dermed redusere risikoen for alvorlige sykdommer.

  • En forsikring som er tilgjengelig for både gammel og ung.

  • En forsikring som bidrar til å skape sosial utjevning.

  • En forsikring hvor hele familien kan inkluderes.

  • En forsikring som gjør at du slipper å reise utenlands for behandling.