Om Norsk Tannhelseforsikring

Tannforsikringen tegnes gjennom Norsk Tannhelseforsikring, som igjen er underlagt det norske Finanstilsynets regelverk.

Vår forsikringsgiver er Astrenska Insurance Services Limited, en del av Collinson Group. De har over 2 000 ansatte, som betjener over 20 millioner personkunder fra 170 land. Astrenska har spesialisert seg innenfor forsikring av helse-, reise- og lojalitetsprogrammer. Innenfor helse inngår blant annet tannforsikring.

I forbindelse med Englands utmeldelse fra EU (Brexit), og at vår nåværende forsikringsgiver Astrenska Insurance er engelsk, vil forsikringsgiver etter 29. mars 2019 være Collinson Insurance Europe Ltd., som er et selskap i samme gruppe som Astrenska. Det er ingen andre endringer i våre vilkår, utover at vi erstattet Astrenska med Collinson, med forretningsadresse på Malta, og fortsatt underlagt EUs regulativer og Maltetisk finanstilsyn. Har du spørsmål, er det bare å kontakte oss.

  • Vi tilbyr en forsikring som betaler plutselige og uforutsette tannlegeutgifter.
  • Vi tilbyr en forsikring som alle kan ta seg råd tid, uavhengig av inntekt og stilling.
  • Vi tilbyr en forsikring som er tilpasset ansattes syke- og helseforsikringsordninger.
  • Vi tilbyr en forsikring som enkelt kan inngå i fordelsprogrammer i forbund og foreninger.
  • Vi tilbyr en forsikring som har stor nytteverdi, og som vi vet vil brukes.
  • Vi tilbyr en forsikring som sikrer at du går til årlig tannkontroll og dermed redusere risikoen for alvorlige sykdommer.
  • Vi tilbyr en forsikring som er tilgjengelig for både gammel og ung.
  • Vi tilbyr en forsikring som bidrar til å skape sosial utjevning.
  • Vi tilbyr en forsikring hvor hele familien kan inkluderes.
  • Vi tilbyr en forsikring som gjør at du slipper å reise utenlands for behandling.