Klage på tannbehandling

Klikk her for å lese mer om hvilke rettigheter du har til å klage på tannbehandling, og hvordan du går frem for å gjøre dette.

Klage

Dersom du er uenig i vår avgjørelse tar du kontakt med oss, slik at vi kan se på saken din på nytt.

Klager kan rettes direkte til:

Norsk Tannhelseforsikring AS
Strandveien 50, 1366 Lysaker
Telefon 22 835 400
klage@norskthf.no

eller til:

Finansklagenemda
Drammensveien 145A
0277 Oslo
Telefon: post@finkn.no
https://www.finkn.no