Klage på tannbehandling

Klikk her for å lese mer om hvilke rettigheter du har til å klage på tannbehandling, og hvordan du går frem for å gjøre dette.

Ønsker du å klage på noe?

For å forbedre oss og ha de mest fornøyde kundene, behøver vi å høre fra deg når du er misfornøyd. Vi gjør alltid vårt ytterste for å løse saken din effektivt og rettferdig.

 

1. Snakk med en av våre medarbeidere

Snakk først med en av våre medarbeidere. De kan ofte hjelpe deg med en løsning direkte.  Kanskje det hele skyldes en misforståelse eller at vi har gjort en feil i en travel hverdag? Gi oss en sjanse til å gjøre det bra igjen. Ta kontakt med oss ved å ringe 22 83 54 00.

 

2. Ta kontakt med Klagenemd

Blir dere ikke enige om å avslutte klagesaken, men ønsker å forfølge den, kan du kreve at saken blir behandlet av vår uavhengige klagenemd. Denne består av tre personer, hvorav minst ett medlem skal ha juridisk bakgrunn med erfaring fra forbrukersaker knyttet til forsikring, og minst ett medlem skal ha odontologisk (tannlege) kompetanse og erfaring. Nemndsbehandling skjer uten kostnad for klageren.

Nemnden avgjør om saksbehandlingen skal fortsette for Selskapets regning eller avsluttes. Sikrede skal orienteres om utfallet av nemndens behandling. Nemndens formann har anledning til å avvise klager som klart ikke vil føre frem.

Behandlingstid i nemden skal i utgangspunktet ikke overstige åtte uker.

Klage til Klagenemd må være skriftlig og sendes til: klage@norskthf.no

 

3. Finansklagenemda

Forsikringstaker kan også velge å legge frem saken for Finansklagenemnda, se nærmere informasjon på: www.finkn.no