Ofte stilte spørsmål (FAQ)2018-12-23T12:57:13+01:00

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Har du noen spørsmål? Her finner du en liste over de oftest stilte spørsmålene vi mottar. Hvis du ikke finner det du leter etter, kan du når som helst kontakte oss. Telefonen er bemannet hverdager mellom 09:00 og 15:00.

Hvem kan tegne forsikring?2017-06-12T09:47:17+02:00

Personer som oppfyller følgende kriterier:

  1. Er medlem av et av forbundene i YS
  2. Er medlem av norsk Folketrygd
  3. Har vært til tannlegekontroll/-behandling hos norsk tannlege i løpet av de siste 15 mnd før kjøpet
  4. Har ingen kjente tannsykdommer eller behandlingsbehov som ikke er ferdig avsluttet
Hva skjer hvis jeg melder meg ut av mitt forbund under YS?2017-06-12T09:21:42+02:00

YS Tannhelseforsikring er knyttet til ditt medlemskap. Hvis du melder deg ut av forbundet, må du gi beskjed til Norsk Tannhelseforsikring. Da vil du og eventuelle medforsikrede familiemedlemmer bli flyttet over til et ordinært tilsvarende produkt uten rabattert medlemspris.

Hva dekker forsikringen?2018-12-23T18:12:12+01:00

Forsikringen dekker plutselige og uforutsette behandlinger, som ikke er identifisert tidligere. Eksempler på dette kan være:- Hull i tennene, bytte av sprukne fyllinger, rotfylling, innsetting av broer, kroner, implantater, bedøvelser osv.

Hva dekker forsikringen ikke?2019-09-12T05:51:15+02:00

Forsikringen dekker ikke behandlingsbehov som er kjent, eller burde være kjent, før inngåelsen av forsikringsavtalen. Videre dekker ikke forsikringen utgifter til behandling hvor HELFO gir hel eller delvis refusjon. Kosmetisk behandling er heller ikke dekket. For en fullstendig oversikt over unntak og begrensninger ber vi deg lese forsikringsvilkårene.

Hvordan betales forsikringspremien?2019-09-12T08:01:00+02:00

For privatpersoner betales premie med kreditt/debitkort i det øyeblikk du tegner forsikring. Vi aksepterer for tiden Visa og MasterCard. For bedriftskunder, betales premie med tilsendt faktura. Premie for privatpersoner belastes kvartalsvis eller årlig.

Kan jeg tegne forsikring for min partner og/eller familie?2019-09-12T05:55:03+02:00

Ja. Du kan samle de familiemedlemmene du ønsker som medforsikrede på én enkelt polise.

Kan jeg endre eller oppgradere min forsikring i løpet av forsikringsperioden?2019-09-12T06:27:05+02:00

Nei. Endringer av produkt/dekning kan ikke skje før ved fornyelse.

Når kan jeg søke refusjon for tannlegeutgiftene mine?2020-05-15T12:12:22+02:00

Fra tegningstidspunktet løper det en karenstid (venteperiode) på 90 dager. Det vi definerer som «skade» er et akutt behandlingsbehov. Det må altså ikke være en skade som følge av et uhell/en ulykke eller tilsvarende (falt av sykkelen, ramlet i trappen osv.).

Jeg har fått konstatert periodontitt (perio/pyrea). Bør jeg da tegne forsikring?2019-09-12T06:16:16+02:00

Vi vil i utgangspunktet ikke anbefale deg å tegne forsikring dersom du har blitt diagnostisert med periodontitt. Dersom det er sammenheng mellom behandlingsbehovet du vil søke refusjon for, og den allerede kjente periodontitten, vil ikke forsikringen dekke behandlingsutgiftene dine. Du vil også kunne ha krav på refusjon via HELFO, og da dekker ikke forsikringen noe.

Jeg sendte inn journal i forrige skadekrav, må jeg sende inn journal i neste skadesak da?2019-09-12T07:13:06+02:00

Ja. En journal endrer seg for hvert tannlegebesøk, så vi trenger alltid oppdatert journal.

Dersom du har sendt inn journal i en tidligere skadesak, holder det at du sender inn journal fra siste dato i den journalen, frem til og med siste behandlingsdato i kravet du nå søker refusjon for.

Hvordan skjer fornyelse av forsikringen?2018-12-23T18:14:24+01:00

Vi sender deg skriftlig melding en måned før forfall. Har vi ikke hørt noe fra deg, vil fornyelse skje automatisk ved forfall.

Jeg skal melde et skadekrav – hva trenger jeg av dokumentasjon?2019-11-25T10:34:21+01:00

For at skadeavdelingen skal kunne vurdere et skadekrav vil de trenge følgende:

Kvittering som viser hva du søker refusjon for

Fullstendig journalutskrift for de siste to eller fem år

Ved behov kan det også bes om røntgenbilder/kliniske foto, samt evt. kopi av henvisninger og epikriser. Dette trenger du ikke å sende inn uoppfordret, de ber om det dersom det trengs.

Hvordan kan skadesaken min behandles raskest mulig?2019-09-12T09:50:54+02:00

Send inn all dokumentasjon først når du er helt ferdigbehandlet. På den måten unngår vi at saksbehandleren din må sette seg inn i saken din på nytt flere ganger.

Send kun inn den dokumentasjonen vi ber om her, samt eventuelt tilleggsdokumentasjon ved forespørsel.

Ikke send inn journal eller røntgenbilder for mer enn to eller fem år. Da bruker skadeavdelingen vår unødig tid på å gjennomgå unødvendig dokumentasjon.

Om mulig; forsøk å samle all dokumentasjon i ett dokument, eller samle kvitteringer for seg, journal for seg etc. På den måten går det raskere å gjennomgå innsendt dokumentasjon.