Dette er en viktig forsikring, spesielt fordi vi i Norge fortsatt mangler velferdsordninger på dette feltet for de av oss over 18 år.

Tannforsikringen setter fokus på helseforebyggende tiltak og mange av oss er ikke klar over årsakssammenhengen mellom tannhelse og den generelle helsen vår. Munnen er inngangsporten til kroppen og god munnhygiene styrker kroppens immunforsvar.

God tannhelse koster ikke all verden. Dårlig derimot…

Vi har valgt å tilby tannhelseforsikring som en gruppeavtale, for å sikre deg – og eventuelt familien din – gode priser og vilkår i årene fremover. Du unngår det som kan bli store tannlegekostnader ved å betale en relativt liten, årlig premie.

Vi håper at du og dine voksne familiemedlemmer benytter muligheten til å sikre dere landets beste tannhelseforsikring!