Kan jeg gå til hvilken tannlege jeg vil?

Ja, hos oss er det fritt tannlegevalg. Vi krever kun at tannlegen din er medlem av Den norske tannlegeforening. De fleste norske tannleger er det. Er du i tvil, spør du tannlegen/klinikken direkte.

Må jeg betale egenandel?

Ja, ved et forsikringsoppgjør trekkes det fra en egenandel på kr. 750,- per innsendte skadesak/forsikringskrav.

Jeg har tenkt til å uføre noen kosmetiske inngrep hos tannlegen min. Dekker forsikringen dette?

Nei, kosmetiske utbedringer/reparasjoner på tennene er ikke dekket av forsikringen. Kun reelle behandlingsbehov er dekket av forsikringen.

Dekker forsikringen årlig rutineundersøkelse hos tannlegen?

Nei. Forsikringen dekker ikke årlig rutinekontroll hos tannlege eller tannpleier. Dette er ikke å anse som en plutselig og uforutsett skade. Dersom det oppdages behandlingsbehov, kan imidlertid disse dekkes av forsikringen.

Dekker tannhelseforsikringen regulering?

Forsikringen dekker ikke tannregulering og øvrig behandling knyttet til dette.

Jeg har fått konstatert periodontitt (pyrea/perio). Bør jeg da kjøpe forsikring?

Vi vil i utgangspunktet ikke anbefale deg å kjøpe forsikring dersom du har blitt diagnostisert med periodontitt. Forsikringen dekker ikke periodontitt eller utbedring/erstatning av tilstander som er forårsaket av periodontitt.

Dekker tannhelseforsikringen behandlinger utført i utlandet?

Forsikringen dekker tannbehandling i Norge, samt akuttbehandling i Sverige og Danmark. Forsikringen dekker ikke behandling og/eller utbedringer/reparasjoner av behandling utført i land utenfor Skandinavia.

Kan forsikringen benyttes med det samme jeg kjøper den?

Det er 30 dagers karenstid/ventetid som løper fra dagen du kjøper forsikringen. Dette gjelder kun ved førstegangskjøp og ikke ved fornyelse eller bytte av forsikringsprodukt.

Jeg har behov for tannbehandling umiddelabart – kan jeg benytte forsikringen?

Aktuelle behandlingsbehov som du har når du kjøper forsikringen, vil dessverre ikke være dekket av forsikringen. Du kan likevel kjøpe forsikringen nå, slik at denne blir gjeldende for dine øvrige tenner som ikke har aktuelle behandlingsbehov.

Dekker tannhelseforsikringen reklamasjon på tidligere behandlinger?

Forsikringen dekker ikke reklamasjon på tidligere behandling, eller det som omfattes av tannlegens behandlingsgaranti. Det samme gjelder behandlinger som omfattes av tannlegers ansvarsdekning eller kan dekkes av Norsk Pasientskadeerstatning.

Hva er ikke dekket av forsikringen?

Forsikringen dekker ikke behandlingsbehov som er kjent, eller burde være kjent, før inngåelsen av forsikringsavtalen.

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker plutselige og uforutsette behandlinger, som ikke er identifisert tidligere. Eksempler på dette kan være: Hull i tennene, bytte av sprukne fyllinger, rotfylling, innsetting av broer, kroner, implantater, bedøvelser osv.

Deler av mine tannbehandlinger dekkes via Helfo. Bør jeg da kjøpe forsikring?

Behandlinger som er forhåndsdefinert for refusjon, eller som dekkes helt eller delvis av Helfo, dekkes ikke av forsikringen. Ved delvis Helfo-dekning dekker ikke forsikringen egenandel eller mellomlegg. Medisinske tilstander og sykdommer m.m. kan gi rett til støtte fra Helfo. Ta gjerne kontakt med tannlegen din for mer informasjon knyttet til dette.