Dette er en viktig forsikring, spesielt fordi vi i Norge fortsatt mangler velferdsordninger på dette feltet for de av oss over 18 år. De fleste vet at store tannbehandlingsbehov kan melde seg på kort varsel. YS Tannhelseforsikring gir en svært god sikkerhet mot slike utgifter og vi i YS-ledelsen anbefaler deg å benytte deg av det flotte tilbudet!

En av styrkene ved YS Tannhelseforsikring er kravet til at vi som forsikringstakere må bruke tannleger som er medlemmer av Den norske tannlegeforening. De fleste tannleger er det, og det gir oss en sikkerhet for at tannlegen oppfyller kravene til obligatorisk etterutdanning, og at de utfører behandlingene etter aksepterte standarder for tannlegepraksis.

I tillegg til at dette er en svært god nyhet for alle medlemmene våre, representerer YS Tannhelseforsikring et forsterket verveargument. Vi i YS er først ute med denne nyheten, og vi håper at du og dine voksne familiemedlemmer benytter muligheten til å sikre dere landets beste tannhelseforsikring!