Bedrift

Velkommen til vår informasjonsside for bedrifter.

Vi tilbyr rabattert tannhelseforsikring for bedrifter. En kollektiv tannhelseforsikring for bedrifter og virksomheter blir oppfattet som et veldig populært ansattgode.

Ved en kollektiv tannhelseforsikring meldes alle ansatte inn til oss og det utstedes en felles premiefaktura til arbeidsgiver/bedriften. Bedriften er eier av forsikringen og de ansatte er medforsikret.

Ansatte som avslutter sitt ansettelsesforhold vil ikke beholde aktuelle rabatter. Ønsker disse å fortsette med tannhelseforsikring, må dette avtales med oss, slik at vi kan tilby alternativ løsning. For ordningen er aldersbegrensningen 18 – 69 år. Medforsikrede familiemedlemmer tilbys samme rabatt som den ansatte, dersom disse ønskes med i ordningen.

En kollega med sunn tannhelse er en fornøyd og blid kollega!

Finn pris for din bedrift ved å kontakte oss her!

Finn pris for din bedrift ved å kontakte oss her!