Munnen vår og tilstanden der betyr mer enn vi er klar over, både rent helsemessig såvel som økonomisk. Vi kan ikke garantere en bedre tannhelse, men en økonomisk forutsigbarhet for enkeltindivider og familier.

Norsk Tannhelseforsikring tilbyr forsikring for å sikre tannhelsen til den enkelte. Som første selskap i Norge tilbyr vi en fullverdig forsikring, som sikrer deg mot uforutsette kostnader i forbindelse med undersøkelser hos din tannlege. Vi tilbyr denne forsikringsordningen til bedrifter, organisasjoner, forbund og enkeltpersoner.

Dette er et unikt forsikringsprodukt, som sikrer deg – og eventuelt familien din – i årene fremover: Du unngår det som kan bli store tannlegekostnader ved å betale en relativt liten, årlig premie.

Vi har tilrettelagt for både frivillige ordninger og kollektive ordninger, noe som er helt i tråd med vår ambisjon om å være størst og best innenfor tannhelseforsikring i Norge.

Typiske behandlinger

Utgifter i forbindelse med de mest ordinære behandlingene vi er kjent med, og som ikke dekkes av det offentlige trygdesystem (Helfo)

Rotfylling

Hull i tenner

Utskifting av sprukne fyllinger

Trekking av tenner

Ett behandlingstilfelle kan omfatte flere inngrep enn kun ett, og det påløper bare én egenandel inntil man er ferdig behandlet

Forutsetninger for å kjøpe

Du er behandlet av en kvalifisert tannlege som er medlem av Den norske tannlegeforening eller tilsvarende den svenske, lisensiert for å praktisere i Norge, Sverige eller Danmark.‍

Du må ha nullstilt tannstatus når du kjøper forsikringen. Det betyr at du ved kjøpstidspunktet ikke har behov for behandling eller en tilstand som krever behandling.

Du må gå til regelmessige tannkontroller eller rutineundersøkelse hos tannlege/tannpleier. Med regelmessig kontroll menes minst én gang i løpet av en 18-måneders periode, for at forsikringen skal være gyldig.

Hvis det ved kjøpstidspunktet er mer enn 18 måneder siden siste kontroll hos tannlege/tannpleier, bør du snarest få tatt en undersøkelse og konstatert nullstatus, slik at forsikringen din skal være gyldig.