Jeg ønsker å kjøpe forsikringen– hvordan går jeg frem og hvordan betaler jeg?

Du kjøper forsikringen via bestillingslenken som du mottar. Du registrerer et bankkort/kredittkort som du ønsker å betale med, og velger selv betalingsintervall (årlig, kvartalsvis eller månedlig)

Hvem kan kjøpe forsikring?

Alle kunder hos Landkreditt som er mellom 18 og 69 år og medlem av Norsk Folketrygd, kan kjøpe forsikring

Er det samme pris uansett hvilken betalingsløsning jeg velger?

Det medfølger ingen ekstra kostnader/gebyr ved årlig betaling. Ved kvartalsvis og månedlig betaling blir det lagt til et administrasjonsgebyr.

Kan forsikringen brukes med det samme jeg kjøper den?

Det er 30 dagers karenstid/ventetid som løper fra dagen du kjøper forsikringen. Dette gjelder kun ved førstegangskjøp og ikke ved fornyelse eller bytte av forsikringsprodukt.

Kan jeg tegne forsikring for min partner og/eller familie, og må disse også være kunder hos Landkreditt og bo i samme husstand som meg?

Du kan samle de familiemedlemmene (18-69 år) du ønsker som medforsikrede på én enkelt polise. Medforsikrede behøver ikke være kunder hos Landkreditt selv eller ha samme bostedsadresse som deg.

Hva koster det å medforsikre familiemedlemmer?

Oppgitt pris gjelder per forsikrede. Samlet premie trekkes fra kortet du registrerer ved kjøp.

Jeg har allerede tannhelseforsikring (Sølv, Gull eller Platina) via Landkreditt i dag – hvordan bytter jeg til den nye avtalen?

Dette gjør du ved å sende Norsk Tannhelseforsikring en oppsigelse (e-post) slik at vi kan avslutte dagens forsikringsavtale, før du kjøper den nye avtalen. Det blir ikke ny karenstid ved bytte av avtale. Premie betalt for overskytende avtaleperiode vil bli refundert til ditt registrerte bankkort.

Må jeg levere egenerklæring for å kjøpe tannhelseforsikringen?

Svaret er nei. Når du kjøper forsikringen bekrefter du samtidig at du ikke har aktuelle behandlingsbehov og at du har vært til ordinær rutineundersøkelse hos tannlegen siste 18 måneder (nullstilt tannhelse).

Jeg har behov for tannbehandling nå – kan jeg benytte forsikringen?

Aktuelle behandlingsbehov som du har når du kjøper forsikringen, vil dessverre ikke være dekket av forsikringen. Du kan likevel kjøpe forsikringen nå, slik at denne blir gjeldende for dine øvrige tenner som ikke har aktuelle behandlingsbehov.

Kan jeg gå til hvilken tannlege jeg vil?

Ja, hos oss er det fritt tannlegevalg. Vi krever kun at tannlegen din er medlem av Den norske tannlegeforening. De fleste norske tannleger er det. Er du i tvil, spør du tannlegen/klinikken direkte.

Må jeg betale egenandel?

Ja, ved et forsikringsoppgjør trekkes det fra en egenandel på kr. 750,- per innsendte skadesak/forsikringskrav.

Jeg har tenkt til å uføre noen kosmetiske inngrep hos tannlegen min. Dekker forsikringen dette?

Nei, kosmetiske utbedringer/reparasjoner på tennene er ikke dekket av forsikringen. Kun reelle behandlingsbehov er dekket av forsikringen.

Jeg har fått utført tannbehandling i utlandet og det har oppstått problemer. Dekker forsikringen dette?

Forsikringen dekker tannbehandling i Norge, samt akuttbehandling i Sverige og Danmark. Forsikringen dekker ikke behandling og/eller utbedringer/reparasjoner av behandling utført i land utenfor Skandinavia.

Dekker forsikringen årlig rutineundersøkelse hos tannlegen?

Nei. Forsikringen dekker ikke årlig rutinekontroll hos tannlege eller tannpleier. Dette er ikke å anse som en plutselig og uforutsett skade. Dersom det oppdages behandlingsbehov, kan imidlertid disse dekkes av forsikringen.

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker plutselige og uforutsette behandlinger, som ikke er identifisert tidligere. Eksempler på dette kan være: Hull i tennene, bytte av sprukne fyllinger, rotfylling, innsetting av broer, kroner, implantater, bedøvelser osv.

Hva dekker forsikringen ikke?

Forsikringen dekker ikke behandlingsbehov som er kjent, eller burde være kjent, før inngåelsen av forsikringsavtalen. Kosmetisk behandling er heller ikke dekket. For en fullstendig oversikt over unntak og begrensninger ber vi deg lese forsikringsvilkårene.

Jeg har fått konstatert periodontitt (perio/pyrea). Bør jeg da kjøpe forsikring?

Vi vil i utgangspunktet ikke anbefale deg å kjøpe forsikring dersom du har blitt diagnostisert med periodontitt. Dersom det er sammenheng mellom behandlingsbehovet du vil søke refusjon for, og den allerede kjente periodontitten, vil ikke forsikringen dekke behandlingsutgiftene dine. Du vil også kunne ha krav på refusjon via HELFO.

Hvordan betaler jeg for forsikringen?

Forsikringspremien for tannhelseforsikringen betales via trekk fra registrert bankkort.

Dersom jeg sier opp forsikringen – kan jeg kjøpe ny forsikring senere?

Forsikringen er en gruppeavtale fremforhandlet av Landkreditt. Avslutter man denne forsikringen kan man ikke bli med i gruppeordningen igjen, men man kan kjøpe forsikring til ordinære priser og betingelser via Norsk Tannhelseforsikring sin hjemmeside.