Tannhelseforsikring er et produkt som er ment å dekke pasientens kostnader ved behandling av nye og uforutsette tannlegeutgifter. Produktet er utviklet med det formål å gi pasienter en økonomisk forutsigbarhet og helsemessig gevinst. Når du som tannlege avdekker forhold som er behandlingskrevende, vil behandlingen kunne dekkes av forsikringen. Vi beregner erstatningsbeløpet i forhold til dekningen pasienten har tegnet. Forsikringen dekker naturligvis ikke tidligere identifiserte behandlingsbehov eller påbegynte behandlinger.

Hvordan behandle en pasient med tannhelseforsikring?

Alle pasienter behandles på sammen måte som før. Behandling må skje i Skandinavia. Etter endt behandling mottar pasienten kvittering med beskrivelse av hvilken behandling som er utført. Kvittering sammen med journal, sendes av pasienten til Norsk Tannhelseforsikring, og refusjon betales direkte til kunde.

Fordeler for deg som tannlege

  • Pasientene trenger ikke oppsøke tannleger i utlandet for rimeligere behandling
  • Med tannforsikring har alle pasienter mulighet til å gjennomføre kostbare og uforutsette tannbehandlinger
  • Sikrer at pasienten kommer til årlig rutineundersøkelse
  • Reduksjon av utestående fordringer
  • Det eneste du trenger, er å være flink til å føre journal ihht gjeldende regelverk

Formidle Tannhelseforsikring

Alle tannleger er velkommen til å ta kontakt med oss for en gjennomgang av produkt og vilkår. Alle tannleger/klinikker som ønsker å orientere sine pasienter om forsikringsordningen, vil få mulighet til dette