Hvem kan tegne forsikring?

Alle personer som er mellom 18 og 69 år og medlem av Norsk Folketrygd, kan tegne forsikring.

Hvordan kan skadesaken min behandles raskest mulig?

Send inn all dokumentasjon samlet når behandlingen er utført, men senest innen ett år etter at tannlegen din har informert deg om hva som må gjøres.

Send kun inn den dokumentasjonen vi ber om her, samt eventuelt tilleggsdokumentasjon ved forespørsel.

Ikke send inn journal eller røntgenbilder for mer enn to eller fem år. Da bruker skadeavdelingen vår unødig tid på å gjennomgå unødvendig dokumentasjon.

Om mulig; forsøk å samle all dokumentasjon i ett dokument, eller samle kvitteringer for seg, journal for seg etc. På den måten går det raskere å gjennomgå innsendt dokumentasjon.

Jeg skal melde et skadekrav – hva trenger jeg av dokumentasjon?

For at skadeavdelingen skal kunne vurdere et skadekrav vil de trenge følgende:

Kvittering som viser hva du søker refusjon for

Fullstendig journalutskrift for de siste to eller fem år

Ved behov kan det også bes om røntgenbilder/kliniske foto, samt evt. kopi av henvisninger og epikriser. Dette trenger du ikke å sende inn uoppfordret, de ber om det dersom det trengs.

Kan jeg ombestemme meg eller angre på at jeg kjøpte forsikring?

Vi følger Norsk Lov og Angrerettsloven, så du kan fritt terminere forsikringen innen 14 dager. Du vil da få returnert innbetalt beløp.

Hvordan skjer fornyelse av forsikringen?

Vi sender deg skriftlig melding en måned før forfall. Har vi ikke hørt noe fra deg, vil fornyelse skje automatisk ved forfall.

Dekker forsikringen årlig rutinekontroll?

Nei. Forsikringen dekker ikke årlig rutinekontroll hos tannlege eller tannpleier. Dette er ikke å anse som en plutselig og uforutsett skade. Dersom det oppdages behandlingsbehov kan imidlertid disse dekkes av forsikringen.

Jeg sendte inn journal i forrige skadekrav, må jeg sende inn journal i neste skadesak da?

Ja. En journal endrer seg for hvert tannlegebesøk, så vi trenger alltid oppdatert journal.

Dersom du har sendt inn journal i en tidligere skadesak, holder det at du sender inn journal fra siste dato i den journalen, frem til og med siste behandlingsdato i kravet du nå søker refusjon for.

Jeg har fått konstatert periodontitt (perio/pyrea). Bør jeg da tegne forsikring?

Vi vil i utgangspunktet ikke anbefale deg å tegne forsikring dersom du har blitt diagnostisert med periodontitt. Dersom det er sammenheng mellom behandlingsbehovet du vil søke refusjon for, og den allerede kjente periodontitten, vil ikke forsikringen dekke behandlingsutgiftene dine. Du vil også kunne ha krav på refusjon via HELFO.

Hvordan melder jeg et skadekrav?

Gå til min side på hovedsiden vår. Der logger du enkelt inn med BankID eller BankID på mobil, før du registrerer skadekravet ditt.

Når kan jeg søke refusjon for tannlegeutgiftene mine?

Fra tegningstidspunktet løper det en karenstid (venteperiode) på 90 dager. Det vi definerer som «skade» er et akutt behandlingsbehov. Det må altså ikke være en skade som følge av et uhell/en ulykke eller tilsvarende (falt av sykkelen, ramlet i trappen osv.).

Hva skjer når jeg nærmer meg maksimal alder under forsikringen?

Du kan tegne forsikring frem til du fyller 69 år, men forsikringsavtalen kan ikke fornyes etter fylte 69 år.

Kan jeg endre eller oppgradere min forsikring i løpet av forsikringsperioden?

Nei. Endringer av produkt/dekning kan ikke skje før ved fornyelse.

Kan jeg tegne forsikring for min partner og/eller familie?

Ja. Du kan samle de familiemedlemmene du ønsker som medforsikrede på én enkelt polise.

Hvordan betales forsikringspremien?

For privatpersoner betales premie med kreditt/debitkort i det øyeblikk du tegner forsikring. Vi aksepterer for tiden Visa og MasterCard. For bedriftskunder, betales premie med tilsendt faktura. Premie for privatpersoner belastes månedlig, kvartalsvis eller årlig.

Hva dekker forsikringen ikke?

Forsikringen dekker ikke behandlingsbehov som er kjent, eller burde være kjent, før inngåelsen av forsikringsavtalen. Kosmetisk behandling er heller ikke dekket. For en fullstendig oversikt over unntak og begrensninger ber vi deg lese forsikringsvilkårene.

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker plutselige og uforutsette behandlinger, som ikke er identifisert tidligere. Eksempler på dette kan være: Hull i tennene, bytte av sprukne fyllinger, rotfylling, innsetting av broer, kroner, implantater, bedøvelser osv.