Trenger du hjelp? Ring oss på 22 83 54 00! Man-fre 09-15.
Ofte stilte spørsmål (FAQ)2017-05-30T14:59:41+02:00

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Har du noen spørsmål? Her finner du en liste over de oftest stilte spørsmålene vi mottar. Hvis du ikke finner det du leter etter, kan du når som helst kontakte oss. Telefonen er bemannet hverdager mellom 09:00 og 15:00.

Hvordan behandles mine personlige opplysninger?2018-12-23T12:53:16+02:00

Vi følger de retningslinjer som er nedfelt i den  nye Personvernforodningen (GDPR). Dine personlige opplysninger blir kun benyttet i forbindelse med behandling av denne forsikringen. Opplysninger om deg benyttes til å registrere deg, utstede dokumenter og behandle refusjonssøknader. Ingen andre får tilgang til dine opplysninger. Du kan når som helst kreve innsyn, få rettet eller slettet opplysninger om deg.  Ved å tegne tannhelseforsikring, gir du også samtykke til at vi har slik informasjon lagret hos oss. Dersom du trekker ditt samtykke, vil forsikringen termineres. Grunnen til dette er at vi da ikke kan administrere din forsikringsavtale. Hvis du selv terminerer forsikringen, må vi beholde opplysninger om deg etter gjeldende regelverk før de slettes.

Hva dekker forsikringen?2018-12-23T18:12:12+02:00

Forsikringen dekker plutselige og uforutsette behandlinger, som ikke er identifisert tidligere. Eksempler på dette kan være:- Hull i tennene, bytte av sprukne fyllinger, rotfylling, innsetting av broer, kroner, implantater, bedøvelser osv.

Hva dekker forsikringen ikke?2018-12-23T18:12:22+02:00

Det forsikringen ikke dekker, anser vi som helt naturlige og ordinære begrensninger. Forutsetningen for at forsikringen skal være gyldig, er at du går til regelmessig kontroll. Derfor dekker vi ikke utgifter til årlig kontroll, fordi det ikke er en plutselig og uforutsett hendelse. Vi dekker heller ikke utgifter til behandling som allerede er påbegynt når du tegner forsikringen, eller kosmetiske inngrep, som ikke er nødvendig. Har du opptrådt grovt uaktsomt og/eller med forsett, vært i slagsmål, eller skadet deg i beruset tilstand, dekkes heller ikke dette. Har du smykker i munnen og det oppstår komplikasjoner, anser vi ikke dette som en forsikringssak, men som følge av et kosmetisk inngrep. Har du vært i utlandet og fått utført tannbehandling og det dukker opp komplikasjoner i ettertid, må du reise tilbake dit behandlingen ble utført. Forsikringen dekker ikke kostnader forbundet med dette. Husk også at hvis du ikke kommer til avtalt time hos tannlegen, anser vi ikke dette som en forsikringssak. Til slutt er det en del risikosport som ikke dekkes, som for eksempel klatring, boksing, kampsport og tilsvarende. Ellers anbefaler vi at du leser vilkårene for en fullstendig oversikt over hva som dekkes og ikke dekkes.

Hvordan betales premie?2018-12-23T18:12:31+02:00

For privatpersoner betales premie med kreditt/debitkort i det øyeblikk du tegner forsikring. Vi aksepterer for tiden Visa og MasterCard. For bedriftskunder, betales premie med tilsendt faktura. Premie for privatpersoner er årlig eller kvartalsvis.

Kan jeg tegne flere forsikringsavtaler på meg selv?2017-10-30T20:50:57+02:00

Nei. Kun en polise pr. person.

Kan jeg tegne forsikring på min partner og/eller familie?2018-12-23T18:12:53+02:00

Ja. Du kan samle de familiemedlemmene du ønsker som medforsikrede på én enkelt polise.

Kan jeg oppgradere min forsikring i løpet av forsikringsperioden?2017-12-22T17:01:33+02:00

Nei. Endringer av produkt/dekning kan ikke forekomme før ved fornyelse.

Hva skjer når jeg nærmer meg maksimal alder under forsikringen?2017-06-27T17:30:44+02:00

Du kan tegne forsikring frem til du fyller 69 år. Dersom du er yrkesaktiv, kan du tegne frem til du fyller 71 år.

Når kan jeg søke erstatning under forsikringen ?2017-05-30T15:04:00+02:00

Fra tegningstidspunktet påløper det en venteperiode (karenstid) på 30 dager for ordinære inngrep (plomber og lignende) og 90 dager for tannimplantater. Husk at det som vi definerer som en «skade», er et akutt behandlingsbehov. Det er altså ikke en skade som følge av en ulykke eller tilsvarende (falt av sykkelen, ramlet i trappen osv.).  Ring oss hvis du er i tvil.

Hvordan melder jeg et krav?2017-06-27T17:30:13+02:00

Gå til Melde krav på hovedsiden vår. Der logger du enkelt inn med BankID eller BankID for mobil, og deretter kan du fylle inn opplysningene som kreves i meldingsskjemaet.

Jeg har fått konstatert periodontitt (perio). Bør jeg da tegne forsikring?2018-12-23T18:13:27+02:00

Denne sykdommer er kompleks og vi vil derfor gjøre en gjøre en faglig vurdering i hvert skadetilfelle. Vi vil i utgangspunktet ikke anbefale deg å tegne forsikring, fordi vi i et eventuelt skadekrav vil måtte konstatere om behandlingen du har fått er en direkte konsekvens av perio eller ikke. Dersom det er sammenheng, vil forsikringen ikke utbetale utleggene du har hatt. Har du langt fremtreden perio, vil vi ikke anbefale deg å tegne forsikring. Vi anbefaler at du sjekker dette med Helfo, eller spør din tannlege om  gjeldende refusjonsordninger. Husk at utgifter refundert av Helfo, dekkes ikke av forsikringen.

Dekkes behandlinger som oppstår i forbindelse med bedriftsidrett?2017-06-12T09:48:33+02:00

I utgangspunktet dekkes slike skader. For eksempel bedriftsfotball. Skaden må da inntreffe i løpet av spilletiden. Husk at skader i forbindelse med risikosport ikke dekkes. Disse er nærmere definert i vilkårene.

Tannlegen jeg går til er ikke medlem av Norsk Tannlegeforening. Betyr det noe?2018-12-23T18:13:42+02:00

Ja, hvis tannlegen ikke er medlem av Norsk Tannlegeforening vil forsikringen ikke dekke utgiftene dine. Dette er tilsvarende hvis du får utført behandling av tannlege i Sverige eller Danmark. Er det et akuttilfelle, vil den enkelt sak behandles individuelt.

Jeg har fått utført tannbehandling i utlandet og det har oppstått problemer. Dekker forsikringen dette?2018-12-23T18:13:51+02:00

Nei, vi dekker ikke kostnader knyttet til tannbehandling utført utenfor Skandinavia, som er Norge, Sverige eller Danmark. Har du fått utført tannbehandling utenfor Skandinavia, må du reise tilbake dit behandlingen fant sted og få utbedret den behandling du fikk utført der.

Jeg har fått delvis refusjon fra HELFO. Dekker forsikringen noe av dette?2018-12-23T18:14:01+02:00

Har du mottatt refusjon fra HELFO eller andre refusjonsordninger / forsikringer, regelmessig, helt eller delvis, dekker ikke forsikringen mellomlegget. Er du HELFO pasient, er du nok ikke ikke tjent med tannforsikring. Sannsynligheten for avslag er svært stor.

Jeg har tenkt til å utføre noen kosmetiske inngrep hos tannlegen min. Dekker forsikringen dette?2017-05-30T15:04:33+02:00

Nei. Vi dekker ikke kostnader for utgifter til kosmetiske inngrep. Det er ikke et tilfelle som krever behandling, og følgelig vil vi ikke dekke slike kostnader.

Jeg går årlig til kontroll hos tannlegen. Betaler forsikringen dette?2017-05-30T15:04:49+02:00

Nei. Forsikringen dekker ikke årlig kontroll. Dersom tannlegen avdekker forhold som er behandlingskrevende, dekker forsikringen disse kostnadene. Årlig kontroll, puss og rens er ikke å anse som en plutselig og uforutsett skade.

Hvor mange ganger kan jeg gå til tannlegen i løpet av et år?2017-05-30T15:04:57+02:00

Det er ingen begrensning i antall ganger. Det er forsikringssummen til det produkt du har kjøpt som ikke må overstiges i løpet av forsikringsperioden. Går du flere ganger til tannlegen i løpet av et år, betaler du kr 500,- per skadetilfelle i egenandel. Husk at et skadetilfelle gjerne kan kreve flere besk hos tannlegen inntil behandling er ferdig, men du betaler kun kr 500,-. Ved neste skadetilfelle påløper det kr 500,- osv.

Hvordan skjer fornyelse av forsikringen?2018-12-23T18:14:24+02:00

Vi sender deg skriftlig melding en måned før forfall. Har vi ikke hørt noe fra deg, vil fornyelse skje automatisk ved forfall.

Kan jeg ombestemme meg eller angre på at jeg kjøpte forsikring?2017-05-30T15:05:26+02:00

Vi følger Norsk Lov og Angrerettsloven, så du kan fritt terminere forsikringen innen 14 dager. Du vil da få returnert innbetalt beløp.

Kan jeg tegne forsikring i dag og så gå til tannlegen i morgen?2018-12-23T18:15:12+02:00

Fra forsikringen er tegnet, påløper en karenstid på 30 dager for ordinær tannbehandling og 90 dager for tannimplantater. I denne perioden dekker vi ingen behandlinger. Etter 30/90 dager er det ingen begrensninger, så langt det er innenfor Norsk Tannhelseforsikring sine vilkår.

Jeg har flyttet til Norge, og har ikke fått behandling av norske tannleger tidligere. Kan jeg tegne forsikring?2017-05-30T15:06:09+02:00

Ja, men du må oppsøke en tannlege som er medlem av Norsk Tannlegeforening og få behandling for eksisterende behov. Etter at du har fått ”nullstatus” av din nye tannlege, vil forsikringen gjelde for fremtidige behandlinger.

Jeg har ikke vært hos tannlegen på over to år – kan jeg da tegne forsikring?2018-12-23T18:15:25+02:00

Ja, men først må du oppsøke din tannlege å få behandling av eksisterende behov. Når tannlegen har utført eventuelle behandlingsbehov, er din tannstatus nullstilt, og forsikringen vil dekke fremtidige behandlinger.

Hvem kan tegne forsikring?2017-05-30T15:06:34+02:00

Alle personer mellom 18 og 69 år kan tegne forsikring og som er medlem av Norsk Folketrygd.