Personvern

Norsk Tannhelseforsikring AS er representant for en forsikringsgiver.

Hvordan bruker vi informasjon om deg

Som forsikringsgiver og datakontroller, samler og behandler vi informasjon om deg, slik at vi kan gi deg de produktene og tjenestene du har bedt om. Vi mottar også personlig informasjon fra deg regelmessig mens rettighetene dine fortsatt er gyldige. Dette vil inneholde navn, adresse, helseinformasjon, risikodata og annen informasjon som er nødvendig for oss å:

  • Møte våre kontraktuelle forpliktelser til deg;
  • utstedelse av forsikringsdokumenter;
  • håndtere skademeldinger eller andre spørsmål I forbindelse du måtte ha
  • vedlikeholde til din forsikringsavtale (inkludert skadekrav, forsikringsadministrasjon, betalinger og andre transaksjoner); og avdekke, undersøke og forhindre tilfeller som kan være ulovlige eller kunne føre til at forsikringsavtalen din blir kansellert eller behandlet som om den aldri har eksistert.

Noen av de personlige opplysningene du oppgir, kan være sensitiv informasjon. Dette inkluderer detaljer knyttet til helsemessige og/eller medisinske journaler. Hvor vi trenger samtykke til å samle inn og behandle din sensitive informasjon, vil dette bli hentet fra deg på den aktuelle tiden. Vær oppmerksom på at i disse tilfellene kan vi ikke tilby deg en forsikring eller behandle et krav hvis du ikke godtar at vi behandler relevant sensitiv informasjon.

For å administrere din forsikringsavtale og behandle eventuelle krav, kan informasjonen din deles med pålitelige tredjeparter. Dette vil inkludere medlemmer av The Collinson Group, Cloud Insurance, som er driftsansvarlig for vårt forsikringssystem og Bizview Systems, som administrator for vår virksomhetsstyring, hvor disse de gir administrasjonsstøtte på våre vegne. Ingen av disse selskapene er basert utenfor EU, hvor det er gjeldende andre personvernregler. Når det er mulig, vil vi ha strenge kontraktsvilkår for å sikre at informasjonen din forblir trygg og sikker.

Vi deler ikke informasjonen din med noen andre, med mindre du er enig i dette, eller vi må gjøre dette som følge av påkrav fra Finanstilsynet eller andre regulerende myndigheter. 

Prosessering av dine data

Dine data vil hovedsakelig bli prosessert med basis i at de er:

  • nødvendig for å kunne administrere din forsikringsavtale hos oss;
  • det er av offentlig interesse eller avgjørende betydning for deg: eller
  • for å sikre våre legitime forretningsinteresser.

Hvis det er usikkerhet knyttet til det ovenfor, vil vi be om ditt samtykke for å behandle dataene dine. 

Hvordan vi lagrer og beskytter dine data

Alle personlige opplysninger som er samlet inn av oss, er lagret på sikre servere som hovedsakelig er lokalisert i Norge og Storbritannia. Helserelaterte opplysninger om deg lagres kun i Norge og hos vår forsikringsgiver i England, som er underlagt samme strenge regelverk i forhold til personvern.

Vi må beholde og behandle dine personlige opplysninger i forsikringsperioden og etter denne tiden slik at vi kan oppfylle våre lovpålagte forpliktelser eller for å imøtekomme naturlige forespørsler fra våre regulerende myndigheter.

Vi har også sikkerhetstiltak på plass i våre kontorer for å beskytte informasjonen du har gitt oss.

Hvordan kan du få tilgang til informasjonen din og rette noe som er galt

Du har rett til å be om en kopi av informasjonen vi har lagret om deg. Hvis du vil ha en kopi av noen, eller alle dine personlige opplysninger, vennligst kontakt oss på:

E-post: kundeservice@norskthf.no

https://www.norsktannhelseforsikring.no

Postadresse:
Nordic Benefits AS
Strandveien 50
1366 Lysaker.

Dette vil normalt bli gitt gratis, men i enkelte tilfeller kan vi enten kreve et rimelig beløp for denne tjenesten, eller nekte å gi deg denne informasjonen, hvis forespørselen din åpenbart er uberettiget eller overdreven.

Vi vil sørge for at din personlige informasjon er korrekt og oppdatert. Du kan be oss om å rette opp eller fjerne informasjon du synes er unøyaktig.

Hvis du ønsker å klage på bruken av dine personlige opplysninger, vennligst kontakt vår klageadministrator ved hjelp av detaljene ovenfor. Du kan også klage direkte til Datatilsynet. Ytterligere informasjon finnes på https://www.datatilsynet.no