Artikkel publisert på forskning.no 08.07.2019, forfattet av Fredrik Moen Gabrielsen, NTB                

Mesteparten av pengene gikk til å behandle pasienter. Om lag 2,8 milliarder av samlede bruttodriftsutgifter gikk med til pasientbehandling, ifølge SSB-tallene.

I fjor ble over én million nordmenn behandlet gjennom den offentlige tannhelsen, noe som er en økning på fem prosent siden 2008. Barn og unge i alderen 3 til 18 år er den største pasientgruppen.

Samtidig er tannhelsen blant barn og unge generelt sett blitt bedre i løpet av de siste tretti årene. Spesielt har utviklingen vært positiv blant 18-åringer. I 1985 hadde én prosent av 18-åringer aldri før hatt hull i tennene, mens samme andel i fjor var på 27 prosent.

Utgifter knyttet til administrasjon, lokaler og utstyr har siden 2008 økt med hele 86 prosent, fra 500 millioner kroner til 900 millioner kroner.

Les fler av våre artikler