Artikkel publisert på forskning.no 21.02.2020, foto: Diana Vucane / Shutterstock / NTB scanpix

Forskning.no publiserte fredag 15. februar en tekst skrevet av medlemmer i VKM om virkninger av energidrikk og koffeinholdige drikker på barn og unge. Forfatterne går gjennom effekter som søvnproblemer, angst, uro og hjerteklapp dersom barn og unge drikker mye energidrikk over kort tid. Det er prisverdig.

Det forskerne derimot ikke nevner, og som rapporten de har skrevet heller ikke går inn på, er de skadelige effektene som energidrikkene har på blant annet den munnhelsen til barn og unge.

Tar ikke for seg hele bildet

VKM har altså ikke tatt for seg hele bildet av energidrikkenes skadepotensial, og rapporten deres har derfor klare mangler. Dette er svært uheldig, ettersom rapporten er benyttet som kunnskapsgrunnlag for Mattilsynets anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet for å håndtere risiko.

Mattilsynet offentliggjorde sin rapport med anbefalinger 18. februar, og heller ikke i deres rapport er det sett nærmere på effekter av energidrikk når det gjelder barn og unges munnhelse.

Det er også svært uheldig om det spres en oppfatning i befolkningen av at inntak av energidrikker med høyt sukker- og syreinnhold, ikke har negative helseeffekter. Her burde helseutfordringer ved diabetes og overvekt, så vel som orale sykdommer som hull i tennene og syreskader, vært behandlet like seriøst som de øvrige forholdene som VKM har vektlagt i rapporten.

I ferd med å bli en stor helseutfordring

Den norske tannlegeforening vil understreke at selv om forekomsten av hull i tennene hos barn og unge har gått ned, så er karies fortsatt en vanlig forekommende sykdom i de fleste aldersgrupper.

Undersøkelser viser dessuten at syreskader på tennene øker, spesielt blant ungdom.

Drikker med høyt syreinnhold utgjør her en betydelig risikofaktor, også de som ikke inneholder sukker. Dentale erosjoner er i ferd med å bli en stor helseutfordring, og behandlingen medfører store utgifter både for individ og samfunn.

Vi håper at Mattilsynet og Helse- og omsorgsdepartementet vil merke seg dette i sitt videre arbeid med vurdering av risiko forbundet med energidrikker.

Les fler av våre artikler