Integrasjon mot Opus Dental

Frem til nå har pasienten selv måttet innhente dokumentasjon, som journalutskrifter, kvitteringer og fakturaer fra tannlegen, som de scanner og vedlegger manuelt ved melding av skade.

Med integrasjon mellom Norsk Tannhelseforsikring sitt moderne skadebehandlingssystem og Opus Dental, kan nødvendige data fra journalene innhentes og presenteres direkte for saksbehandler i polise- og skadesystemet. Dette effektiviserer prosessene vedrørende tegning av forsikring, dokumentering og utbetaling for pasientene. I tillegg sparer det tannlegene for henvendelser og manuell håndtering av dokumentasjon til sine pasienter.

SMS med informasjon om tannhelseforsikring

For at pasienten på en enkel måte skal kunne orientere seg og tegne forsikring, kan tannlegen sende en SMS med link til Norsk Tannhelseforsikring sin nettside direkte fra pasientens timeavtale.

Pasienten får SMS med link som leder direkte til nettsiden hvor pasienten får utfyllende informasjon om forsikringsordningen. De kan så ta stilling til tegning av forsikring hos Norsk Tannhelseforsikring.

Når pasienten velger å tegne tannhelseforsikring, går det en automatisk registreringsmelding via integrasjonen slik at det i pasientens personalia oppdateres med at tannhelseforsikring er tegnet.

Les fler av våre artikler