Av: Helge Rønning Birkelund / LO Media

Summen på 38.000 kroner tilsvarer 25 prosent dekning av den totale regninga. En fri prissetting gjør det imidlertid umulig å vite hva regningen vil komme på før behandlingen starter. Audun Willy Molund hadde feil bitt og skjeve tenner. Det første ble rettet opp. Det andre problemet hadde ikke familien råd til å fikse i denne omgang, skriver FriFagbevegelse.

Del av kroppen

– Skulle vi fortsatt med å rette opp skjevhetene ville vi fått minst 50.000 i egenandel før behandlingen var ferdig, sier moren, Wigdis Willysdatter With, til FriFagbevegelse.

– På 80-tallet fikk søsteren min tannregulering. Det kostet ingen ting. Da Audun var ni år var vi på vår første konsultasjon. Da ville det kostet nesten ingen ting. Det har skjedd noe på veien, sier hun.

Sønnen Audun hadde tannregulering fra 2015 til 2018, men er altså ikke ferdig med all behandlingen ennå.

– Tenner er en del av kroppen. Skjevheten er en ting. Men om han fortsatt skulle hatt feil bitt ville det fått langt større konsekvenser. Da er ordentlig renhold i tennene helt umulig, sier Wigdis.

Gjennom behandlingen av statsbudsjettet for 2019 sparte regjeringen 50 millioner kroner gjennom innstramminger i enkelte av støtteordningene på tannhelsefeltet. Dermed er kuttene for dem som får refundert beløp for tannhelse kommet opp i 400 millioner kroner med dagens regjering. Audun Willy har i tillegg cerebral parese. Det betyr at han nå også må betale egenandel for fysioterapi.

Uviss pris

Audun Willy defineres innenfor gruppe B i refusjonsordningen. Han har altså krav på 75 prosent refusjon. Ifølge Tannlegeforeningen skulle det resultert i en egenandel på 15.000 kroner. Problemet er imidlertid at takstene ikke er regulert. Dermed er det fri prissetting hos tannlegene, og vanskelig å vite hvor stor egenandelen blir.

Vil ha pristak

Helsepolitiker for Arbeiderpartiet, Tellef Inge Mørland, mener historien til Audun Willy avdekker at tannhelse kan bli for kostbart for mange. Det gjør at Arbeiderpartiet nå har foreslått å innføre et pristak på tannhelsetjenester i de tilfeller der offentlige stønadsordninger skal dekke hele eller deler av tannhelsebehandlingen.

– Tannhelse kan være dyrt for familier med lite ressurser eller for dem som på grunn av sykdom ikke har mye å rutte med, sier Tellef Mørland til FriFagbevegelse.

I en undersøkelse i 2018 oppga en av sju at de hadde tatt opp lån for å gjennomføre nødvendig tannbehandling. Blant de med inntekt under 300.000 tusen kroner hadde halvparten utsatt nødvendig tannbehandling på grunn av økonomi.

– Hvis du har et pristak og blir forespeilet en refusjon på 75 prosent, vil du vite hvor mye det blir, mener Mørland.

Les fler av våre artikler