Forskere har lenge sett en sammenheng mellom dårlig tannhelse og en rekke alvorlige sykdommer. Dårlig tannhelse øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, slag, diabetes, kreft og en rekke andre lidelser. Dersom man går regelmessig til tannlegen, øker sannsynligheten for å oppdage munnsykdom i en tidlig fase. Da kan man raskt bli henvist til nødvendig behandling hos spesialisthelsetjenesten. Dette øker sannsynligheten for å bli frisk, samt at man reduserer risikoen for senskader og komplikasjoner.

Stadig flere sykepleiere benytter seg av tilbudet om tannhelseforsikring som tilbys gjennom Norsk Sykepleierforening. En av disse er sykepleier Tonje Thoen Martinsen, som gjerne deler sine erfaringer. Tonje har en bachelor i sykepleie fra Diakonova, har tatt videreutdannelse i psykisk helsearbeid, og jobber for tiden i hjemmetjenesten i Gran kommune.

"Jeg synes tannlegebesøkene har blitt både hyggeligere og enklere etter at jeg skaffet meg tannhelseforsikring."

Tonje tegnet tannhelseforsikring av trygghetsgrunner, spesielt siden hun har hatt en del tannlegeutgifter tidligere, og vet hvor dyrt det kan bli. Hun har benyttet forsikringen flere ganger, og hittil fått et samlet forsikringsoppgjør på over kr. 7500,-. Tonje er veldig fornøyd både med kundeservice, skadebehandlingen og forsikringsoppgjør hos Norsk Tannhelseforsikring, og vil absolutt anbefale forsikringen til andre.

Tonje har ingen umiddelbare tips om hvordan forsikringen kan bli bedre, da hun allerede er veldig fornøyd slik den er.

Les fler av våre artikler