Sammenheng mellom periodontitt og hjerteinfarkt

I en ny undersøkelse fra Karolinska Universitet i Stockholm ble det funnet at moderat til alvorlig periodontitt forekom omtrent 30 prosent oftere blant pasienter som hadde hatt hjerteinfarkt enn blant pasienter uten hjerteinfarkt. Selv når det ble tatt høyde for røykevaner og forekomst av diabetes var det en statistisk sammenheng mellom periodontitt og hjerteinfarkt. Undersøkelsen er blant de største i sitt slag.

Risikofaktor for hjerneslag

Det har i mange år vært kjent at det er en sammenheng mellom periodontitt og økt risiko for hjerte- og karsykdom. Sammenhengen mellom infeksjoner i munnen og hjerteinfarkt ble også funnet blant menn i Oslo-undersøkelsen.

Flere studier har indikert at periodontitt er en minst like stor, om ikke større, risikofaktor for hjerneslag som for hjerteinfarkt, og hjertesyke pasienter som har periodontitt har vist seg å være mer utsatt for å få hjerneslag eller for å dø.

Kan behandles

Behandling av periodontitt senker risikoen for hjerte- og karsykdom, og reduserer inflammasjon (betennelse). Behandling er selvsagt viktig for tannhelsen og for at tennene ikke skal løsne. Årlig eller hyppigere kontroll med profesjonell puss og rens hos tannlege eller tannpleier er både forebyggende og behandlende.

Kilde: LHL

Tannforsikring

Vilkårenen i tannforsikring krever at du går til årlig kontroll (maks hver 15 mnd.). Dette er for å forebygge fremtidige større behandlingsbehov og redusere risikoen for alvorlige sykdommer som følge av betennelser i munnhulen. Tannlegen vil også kunne identifisere kreft i munnhulen på et tidligere stadie.


Les fler av våre artikler