Nå kan alle som er medlem av et LO-forbund tegne forsikring hos Norsk Tannhelseforsikring til rabattert pris. Samtidig jobber LO politisk aktivt for at tannhelseutgifter skal dekkes gjennom det offentlige på lik linje med andre helserelaterte utgifter.

Jakob Tveit, leder i LOfavør administrasjon, mener tannhelseforsikring er bra for folkehelsen.

– Inntil dette skjer er tannhelseforsikring et godt alternativ som ikke bare gir medlemmene våre en økonomisk trygghet, men som også har en positiv helsefordel for hele befolkningen, sier Jakob Tveit, leder for LOfavør administrasjon.

En positiv helsefordel for hele befolkningen.

Han sikter til det faktum at det å gå jevnlig til tannlegen, minst én gang hver 15. måned, bidrar til økt helsegevinst i befolkningen. Forskning viser nemlig at det er en sammenheng mellom dårlig tannhelse og alvorlige sykdommer, som for eksempel kols og leddgikt.

Flere aspekter med forsikringen

For LO har tannhelseforsikring altså flere aspekter enn bare å kunne tilby sine medlemmer en god forsikring.

– Et viktig aspekt med denne forsikringen er at det er en svært god og rimelig forsikring for unge. Mange slutter dessverre å gå til tannlegen når de fyller 20 år, da det ikke lenger blir dekket av det offentlige. Alle vet at et tannlegebesøk kan bli dyrt hvis du ikke har vært der på noen år, forteller Jakob.

Et tannlegebesøk kan bli dyrt hvis du ikke har vært der på noen år.

For å tegne en forsikring hos Norsk Tannhelseforsikring via LOfavør må du kunne dokumentere at du går jevnlig til en tannlege som er medlem av Den norske tannlegeforening, noe de fleste av tannlegene i Norge er. Forsikringen dekker også akuttbehandling i Skandinavia.

Har tegnet forsikring selv

Jakob har selv slått til på tilbudet om tannhelseforsikring. Noe han mener flere bør gjøre.

– Jeg liker å ha økonomisk forutsigbarhet, og tenkte derfor at dette var en god idé, sier han.

Han har ennå ikke hatt behov for tannhelseforsikringen, men akkurat som med en bilforsikring så er det jo aller best å ikke ha bruk for den. Men du vet likevel at den er der hvis noe skulle skje.

Tannhelseforsikringen dekker uforutsette utgifter til tannlege, enten det er hull i tennene, skifte av plomber og fyllinger, trekking av tenner eller sette inn implantater, kroner og broer. Forsikringen kan kjøpes både for deg og dine familiemedlemmer.

Uforutsette utgifter til tannlege er faktisk den nest største utgiften i en vanlig norsk husholdning, rett etter bilen.

– Jeg er glad vi gikk inn på denne avtalen med Norsk Tannhelseforsikring. Det er noe både medlemmene våre og jeg personlig er opptatt av. I tillegg er det folkehelseperspektivet. LO tar et samfunnsansvar ved å tilby denne forsikringen, inntil utgifter til tannhelse dekkes fullstendig over offentlige budsjetter, avslutter han.

LO tar et samfunnsansvar ved å tilby denne forsikringen.


LES MER, SAMMENLIGN OG BESTILL HER

Les fler av våre artikler