Artikkel publisert på nrk.no 21.09.2021, journalister: Dag Kessel, Eilin Spolèn Juva og LineFosser Vogt.

En av tannlegene holder til i Innlandet.
Tannlegen mistet i fjor retten til å utføre behandling der det gis offentlig refusjon i fire år framover.
Denne tannlegen er ikke den eneste.

Så langt i år har staten krevd tilbake millionbeløp for tilsammen 6,4 millioner kroner.

  • Uten refusjon kan tannlege bli dyrt. Det merker de unge:

Unge drar ikke til tannlegen: – Kvier seg for regninga

Valgte kostbare behandlinger

Tannlegen i Innlandet må også betale tilbake 1.532.174 kroner for å ha behandlet flere pasienter på statens regning, uten at det var grunnlag for det, over to år.

Det var lokalavisa GD som først omtalte saken.

– Jeg har ikke utført feil behandling, men jeg valgte kostbare behandlinger som jeg mente var best for pasienten. Helfo mener jeg kunne gjort rimeligere behandlinger, sier tannlegen til NRK.

Helfo er en del av Helsedirektoratet, som jobber med å ivareta rettighetene til helseaktører og privatpersoner.

Tannlegen understreker at ingen av pasientene er skadet, men innrømmer at de ikke var godt nok informert om regelverket.

– Min klient erkjenner å ha gjort feil, men avviser at dette er gjort med overlegg, sier advokat Ida Helene Braastad Balke som har bistått tannlegen i saken.

RIKTIG PRIS: Advokat Ida Helene Braastad Balke forsikrer om attannlegen har gjennomført behandling til riktig pris. Foto: Dag Kessel / NRK

Tannleger må tilbakebetale 6,4 millioner

Det er Helfo som forvalter refusjonsordningen. Så langt i år har Helfo fattet fem vedtak der de krever tilbake penger fra tannleger.

Den samlede summen er nå på 6,4 millioner kroner.

– I to av disse sakene har vi også fattet vedtak om «tap av retten til å praktisere for trygdens regning», sier seksjonssjef Bente Fjeld Ludvigsen i Helfo kontroll.

NRK forklarer

Hvordan fungerer refusjonsordningen?

Den offentlige tannhelsetjenesten gir barn gratis tannbehandling. Voksne må betale for tannlege av egen lomme, men det finnes unntak. 

Det finnes tilstander og tilfeller der folketrygden, via Helfo, dekker deler av utgiftene til behandling. Tannlegen/tannpleieren skal vurdere om du faller inn under noen av de 15 stønadspunktene som kan gi rett til stønad fra Helfo.

Blant tilstandene som dekkes er leppe-kjeve-ganespalte, svulster i munnen, munntørrhet, tannutviklingsforstyrrelser og tannregulering. 

Også eldre, psykisk utviklingshemmede, flyktninger, asylsøkere og rusmisbrukere har i mange tilfeller rett på støtte til tannbehandling. 

Slike vedtak betyr at tannlegen mister refusjonsretten overfor folketrygden/Helfo for et bestemt tidsrom.

I fjor gjorde Helfo 18 vedtak om tilbakekreving av feilutbetalt refusjon overfor tannleger. Totalbeløpet tannlegene skyldte staten var på 7,7 millioner kroner.

Fire av disse sakene fra i fjor var så alvorlige at tannlegen i en periode ikke fikk lov til å bruke offentlig refusjon når de behandlet pasienter.

– For pasientene betyr det at om de går til behandling hos en tannlege som har mistet refusjonsretten, vil heller ikke pasienten kunne få refusjon fra folketrygden. Dette gjelder selv om pasienten oppfyller vilkårene for å få trygderefusjon for tannbehandling, forteller Ludvigsen.

Sjelden reaksjon

Ifølge Helsedirektoratet er det åtte tannleger som har mistet refusjonsretten siden 2017.

ALVORLIG: Tannleger blir sjelden fratatt refusjonsretten. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen/ NRK

– Å ta fra retten til å praktisere for trygdens regning er det sterkeste virkemiddelet som myndighetene har mot behandlere og tjenesteytere, sier Per Lüdemann fra avdelingen for helserefusjoner i Helsedirektoratet.

Satt under tilsyn

Statsforvalteren i Innlandet åpnet tilsyn mot tannlegen i fjor høst. En sakkyndig tannlege har gått gjennom syv av tannlegens pasienter.

Det ble konkludert at tannlegen i flere tilfeller har stilt diagnoser uten nærmere forklaring og utredning. I tillegg skal pasientenes journaler ha vært mangelfulle, og tannlegen skal ha brukt Helfos takster feil.

Statsforvalteren har nå sendt over saken til Statens helsetilsyn.

Hvorfor er ikke tenner en del av kroppen?

Jobber mindre

Tannlegen forteller at de nå jobber mindre enn før.

Alle pasienter som har behov for behandling som dekkes av folketrygden, er overført til andre tannleger.

– 30 prosent av pasienter har krav på refusjon. De ble flyttet over til mine kollegaer. Jeg tar kun pasienter som ikke har krav på gratis behandling, sier tannlegen.

Advokat Balke mener det er viktig å få fram at behandlingen faktisk er gjennomført og at prisen er riktig.

– Men helsemyndighetene mener at de skulle ha valgt enklere løsninger i behandlingene som er utført, sier hun.

Men har tannlegen tatt for høy pris?

– Nei, Helfo mener at de har valgt en for dyr behandling i forhold til det helsemyndighetene vil refundere.

Les fler av våre artikler