Tallene i overskriften er ikke tilfeldig valgt ut. Ifølge en levekårsundersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) ligger nemlig utgiftene til tannbehandlinger i løpet av livet ditt et sted mellom disse to tallene.

Så er jo spørsmålet – hvor mye må du betale?

Hvor mye må du betale?

Velger vekk tannlegen ved dårlig økonomi

Mange nordmenn sparer, mens andre ikke har råd. Nesten halvparten av oss vil ikke klare å betale en uforutsett utgift tilsvarende en halv månedslønn. Det er omtrent det samme beløpet vi faktisk får i uforutsette utgifter i løpet av et år. Det viser seg også at mer enn hver tredje nordmann bekymrer seg for denne typen utgifter.

Får du en hvilken som helst sykdom har vi verdens beste helsevesen til å ta hånd om oss. Men skjer det noe med tennene dine må du dekke det selv, og ingen av oss sparer til tannlegen. Eller har du nok penger i bakhånd hvis du plutselig får en tannlegeregning på 40 000 kroner?

Skjer det noe med tennene dine må du dekke det selv.

I den samme levekårsundersøkelsen som er nevnt over, kommer det frem at mer enn nesten 60 prosent av de som ikke går til tannlegen gjør det av økonomiske årsaker – selv om de har dårlig eller svært dårlig tannhelse. Problemer med økonomien kan ramme oss alle, og det gjelder spesielt pensjonister, aleneforsørgere og studenter.

Unge drar ikke til tannlegen

For sistnevnte gruppe bekreftes dette i en undersøkelse utført av Sentio – 4 av 10 unge mellom 18 og 25 år har latt være å dra til tannlegen på grunn av dårlig økonomi, selv om det har vært nødvendig. Sentio har også funnet ut at 140 000 nordmenn ikke har råd til å gå til tannlegen.

Yngre slutter ofte å besøke tannlegen når de fyller 18.

Alt i alt betyr dette at man utsetter tannlegebesøk, noe som kan få alvorlige konsekvenser for helsen i form av hjerte- og karsykdommer, hjerteinfarkt, slag, diabetes og kreft. Og jo lengre du venter, desto større blir regningen. Både økonomisk og helsemessig.

Jo lengre du venter, desto større blir regningen.

Nå har det heldigvis kommet en løsning der du kan få dekket tannlegeregningen, som gir deg helsegevinst og som gjør at du slipper å tenke på uforutsette utgifter. Og du får det for prisen av en caffé latte eller to i måneden.

Så enkelt forsikrer du tennene dine

Når du bruker Norsk Tannhelseforsikring behøver du ikke å bekymre deg for tannlegeregningen.

Dette er en ny type forsikring som dekker innsetting av kroner, broer og implantater, nye fyllinger, skifte av gamle fyllinger, rotfylling og trekking av tenner. Det eneste du må gjøre for at forsikringen skal gjelde er at du har vært hos tannlegen i løpet av de siste 15 månedene.

Mange har et nært forhold til tannlegen sin, og med Norsk Tannhelseforsikring kan du fortsette hos den du allerede går til – så lenge han eller hun er medlem av Den norske tannlegeforening. Hvis du bruker tannlege i Sverige eller Danmark dekker forsikringen behandling her også, forutsatt at denne er medlem av tilsvarende forening.  

VELG FORSIKRINGEN SOM PASSER DEG BEST NÅ

Er du fremdeles i tvil på om du skal forsikre tennene dine? Da kan du lese om hvorfor tannlegene anbefaler Norsk Tannhelseforsikring.


Her kan du lese mer om alternativene.

Les fler av våre artikler