Forskere har lenge sett en sammenheng mellom dårlig tannhelse og en rekke alvorlige sykdommer. Dårlig tannhelse øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, slag, diabetes, kreft og en rekke andre lidelser. Dersom man går regelmessig til tannlegen, øker sannsynligheten for å oppdage munnsykdom i en tidlig fase. Da kan man raskt bli henvist til nødvendig behandling hos spesialisthelsetjenesten. Dette øker sannsynligheten for å bli frisk, samt at man reduserer risikoen for senskader og komplikasjoner.

Stadig flere sykepleiere benytter seg av tilbudet om tannhelseforsikring som tilbys gjennom Norsk Sykepleierforening. En av disse er tidligere, nå pensjonert, kreftsykepleier Liv Kristin Rabe-Selvåg, som gjerne deler sine erfaringer. Liv Kristin har hatt tannhelseforsikring siden mai 2019 og har allerede benyttet forsikringen flere ganger. Dette har hittil resultert i et samlet forsikringsoppgjør på over 26.000 kroner. I tillegg har hun medforsikret en voksen datter med samme dekning.

Liv Kristin forteller: "Årsaker til tannhelseforsikring var at jeg synes det var en god ide da jeg oppdaget tilbudet. Tannhelse kan bli dyrt og som pensjonist er inntektene mindre enn før. Det er en økonomisk trygghet i å vite at dyre tannbehandlinger blir dekket. Min medisinskfaglige bakgrunn påvirket helt klart mitt valg og beslutning om å tegne tannhelseforsikring. Jeg vet jo hvor viktig god tannhelse er for resten av helsen."

Jeg vet jo hvor viktig god tannhelse er for resten av helsen

Liv kristin forteller videre at hun er svært fornøyd med forsikringen som hun mener har en ryddig saksbehandling, og at det er enkelt å sende inn dokumentasjon. Hun har allerede anbefalt tannhelseforsikringen til flere kolleger.

Hennes forslag til å gjøre tannhelseforsikringen enda bedre, er at den utvides til å vare også etter fylte 70 år.

Les fler av våre artikler