Forskere har lenge sett en sammenheng mellom dårlig tannhelse og en rekke alvorlige sykdommer. Dårlig tannhelse øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, slag, diabetes, kreft og en rekke andre lidelser. Dersom man går regelmessig til tannlegen, øker sannsynligheten for å oppdage munnsykdom i en tidlig fase. Da kan man raskt bli henvist til nødvendig behandling hos spesialisthelsetjenesten. Dette øker sannsynligheten for å bli frisk, samt at man reduserer risikoen for senskader og komplikasjoner.

Stadig flere sykepleiere benytter seg av tilbudet om tannhelseforsikring som tilbys gjennom Norsk Sykepleierforening. En av disse er sykepleier Judith Fredriksen, som gjerne deler sine erfaringer. Judith har sykepleierutdannelse fra UiA, og jobber som saksbehandler for helse og omsorg i Vennesla kommune. Judith har hatt NSF-tannhelseforsikring Gull siden mai 2019, og har medforsikret sin ektefelle med samme dekning. De har allerede benyttet seg av forsikringen noen ganger, og fått et samlet forsikringsoppgjør på noen tusen kroner.

Vi er veldig fornøyd med både kundeservicen og skadebehandlingen hos Norsk Tannhelseforsikring, og jeg har anbefalt forsikringen til mine kolleger.

Judith forteller: "Jeg tegnet tannhelseforsikringen på grunn av økonomisk forutsigbarhet, slik at jeg kan slippe å bekymre meg for store tannlegeregninger. Min medisinskfaglige bakgrunn var isolert sett ikke avgjørende for mitt valg om å tegne forsikringen, men jeg ble overbevist gjennom informasjon via forbundet og medlemsbladet mitt. Jeg og min mann har tegnet tannhelseforsikring sammen, og vi har begge tatt den i bruk og fått refundert tannlegeutgifter. Vi er veldig fornøyd med både kundeservicen og skadebehandlingen hos Norsk Tannhelseforsikring, og jeg har anbefalt forsikringen til mine kolleger."

Les fler av våre artikler